PLAKAT Niepodległa- Archiwum Gminy Cieszanów


Powstało Archiwum Społeczne Gminy Cieszanów

 

W ramach projektu „O Niepodległą. Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863-1945", realizowanego wspólnie przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie powstało nowatorskie przedsięwzięcie pod nazwą Archiwum Społeczne Gminy Cieszanów.

To ogólnodostępne archiwum gromadzi i udostępnia w postaci skanów: fotografie, dokumenty, druki ulotne, czasopisma, rękopisy wspomnień (wszystkie archiwalia wytworzone do 1945 roku), a także nagrania relacji świadków historii – mieszkańców gminy Cieszanów. Pod adresem www.archiwumcieszanow.pl można już obejrzeć zasoby tego niezwykłego archiwum, które będą stopniowo powiększane o kolejne nabytki.

Głównym celem utworzenia Archiwum Społecznego Gminy Cieszanów jest chęć upowszechnienia zbiorów archiwalnych dotyczących dziejów naszego regionu. Naszym zamiarem jest dotarcie do jak największej grupy osób i zachęcenie ich, by przekazali do zasobów Archiwum Społecznego Gminy Cieszanów cyfrowe kopie materiałów archiwalnych ze swych zbiorów rodzinnych. Dzięki temu jest szansa na ocalenie choć cząstki dziedzictwa historycznego gminy Cieszanów i naszego regionu dla następnych pokoleń.

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia Archiwum Społecznego Gminy Cieszanów, by jego zbiory powiększały się o nowe, cenne materiały archiwalne.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

 

 

Autor: Damian Mielnik
Odwiedzin :