Szkole Podstawowej w Cieszanowie miał miejsce wykład dla uczniów historyka regionalisty Tomasza Roga pt. "Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów (1863 Odbył się o- 1945)". n w ramach projektu "O Niepodległą. Tradycje walk niep


12 września w Szkole Podstawowej w Cieszanowie miał miejsce wykład dla uczniów historyka regionalisty Tomasza Roga pt. "Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów (1863 - 1945)". Odbył się on w ramach projektu "O Niepodległą. Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów (1863 - 1945)", realizowanego wspólnie przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie. 
Dzięki uczestnictwu w wykładzie uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat osób i wydarzeń związanych z walką o niepodległość Polski na terenie gminy Cieszanów, począwszy od powstania styczniowego (1863-1864), poprzez walki polsko - ukraińskie z lat 1918 - 1919, a skończywszy na II wojnie światowej (1939 - 1945). Wykład został wzbogacony o prezentację multimedialną, w której wykorzystano wiele archiwalnych zdjęć i grafik dotyczących omawianej tematyki. Była to interesująca lekcja historii regionalnej.
Projekt został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".
 

  

 

 

 

Autor: Damian Mielnik
Odwiedzin :