NUMER 5. „CIESZANOWSKICH ZESZYTÓW REGIONALNYCH”


Ukazał się już 5. numer pisma naukowego 

„CIESZANOWSKIE ZESZYTY REGIONALNE”

 


 

W numerze:

- Polacy w Cieszanowie w dwudziestoleciu międzywojennym

 - Żydzi cieszanowscy (1918 – 1939)

 - Społeczność ukraińska Cieszanowa w latach 1918 – 1939

 - Rozmowy i porozumienie AK-DSZ z OUN-B i UPA

 - Okupacja i konspiracja w Cieszanowie

 - Marian, Helena i Adaś Szajowscy

 - Helena Łokczewska

 

 

  

Pismo do nabycia

w Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie

w cenie 20 zł

Odwiedzin :