Strona główna -> Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

                     „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie”

Całkowita wartość projektu – 465 311,01 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 339 947,91 PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

  

www.cieszanow.eu                                                                 www.rpo.podkarpackie.pl  

Odwiedzin :